เมนูหลัก
บริษัทในเครือ
  อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์)
  อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่

บูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ

 บูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ

  “บูดาเปสต์” (Budapest) นครหลวงต้องมนต์เสน่ห์ของประเทศฮังการี ที่รวมเอาสองเมืองเข้าด้วยกัน คือเมือง "บูดา" กับเมือง "เปสต์"  บูดาเปสต์นั้นได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่มีความงดงามติดอันดับโลก ได้รับสมญานามว่า “บูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ” เพราะทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ (Danube) หรือที่คนฮังกาเรียนเรียกขานว่า ดูนา (Duna) เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านกลางเมือง ทุกท่านจะได้ล่องเรือสัมผัสแม่น้ำดานูบและชมทัศนียภาพ 2 ฝั่งที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สำคัญต่างเช่น

 

 

   เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอันตระการที่ทุกท่านไม่ควรพลาดมาเยี่ยมชม ถือว่าป็นสัญลักษณ์ของประเทศฮังการี อาคารรัฐสภาตั้งโดดเด่นอยู่ริมแม่น้ำดานูบบนฝั่งเปสต์ เป็นอาคารรัฐสภาที่ชาวฮังกาเรี่ยนภูมิใจว่าเป็นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดในโลก เพราะตัวอาคารมีความสวยงามด้วยสภาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิคที่ดูคลาสสิคด้วยหลังคาสีแดง อาคารรัฐสภาแห่งนี้เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1885 และใช้เวลากว่า 20 ปีกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ พร้อมให้ทุกท่านได้บันทึกภาพเก็บไว้เป็นความทรงจำ

  

 

หากท่านเป็นผู้ชื่นชอบในการเดินทางท่องเที่ยว ทางลีลาวดี ฮอลิเดย์ ขอแนะนำสถานที่แห่งนี้ให้เป็นสถานที่ที่ทุกท่านต้องไปสัมผัสสักครั้งนึงในชีวิต

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน